Voorwaarden

Artikel 1: Reserveringen

Het reserveren van het chalet kan zowel via de website als telefonisch. U ontvangt van ons na reservering binnen 5 dagen een reserveringsbevestiging, de huurvoorwaarden en een factuur.

Artikel 2: Betaling

Om de reservering definitief te maken, dient u 25% van de totale huursom op rekening te voldoen. Wij zullen dan de gewenste vakantieperiode blokkeren voor ander reserveringen. Uiterlijk 30 dagen voor aankomst dient het restantbedrag overgemaakt te worden.

Artikel 3: Borgsom

Voor elke reservering wordt een borgsom gevraagd van € 75,-. Deze dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord. De borgsom wordt, na correct achterlaten van het chalet, uiteraard weer teruggestort. Indien bij eventuele schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is, behouden wij het recht voor u voor deze schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4: Annulering

Bij annulering zijn de volgende regels van toepassing:

 • annuleren meer dan drie maanden voor aankomst, 0% van de huursom (alleen de reserveringkosten blijven staan);
 • annuleren binnen drie tot twee maanden voor aankomst, 50% van de huursom;
 • annuleren binnen twee tot één maand voor aankomst: 75% van de huursom;
 • annuleren binnen één maand voor aankomst, 90% van de huursom;
 • annuleren op de dag van aankomst, 100% van de huursom.

Eventueel kunt u een annuleringsverzekering afsluiten om bovenstaand risico uit te sluiten. Bij annuleringen van onze kant wordt uiteraard de betaalde huursom volledig gerestitueerd. Mocht de camping door de COVID-19 crisis niet toegankelijk zijn, dan gelden uiteraard bovenstaande regels niet.

Artikel 5: Verblijf

Voor het verblijf gelden de volgende regels:

 1. De aankomsttijd is voor elke verblijfsperiode vanaf 15.o0 uur, vertrektijd uiterlijk 10.00 uur. Mocht u hiervan willen afwijken, dit kan in onderling overleg en is afhankelijk van beschikbaarheid.
 2. Het chalet is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 3. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 4. De BBQ mag gebruikt worden. Deze dient bij vertrek wel schoon achtergelaten te worden.
 5. De huursom is inclusief de eindschoonmaak. Wel houden we ons het recht voor om, bij ernstige onvolkomenheden, alsnog de kosten van schoonmaak op de borg in mindering te brengen. Hiervan zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.
 6. Verblijf met meer personen in het chalet dan de bij reservering overeengekomen is niet toegestaan, tenzij hiervoor alsnog toestemming is gegeven.
 7. Binnen meubilair mag niet buiten gebruikt worden.

Artikel 6: Overmacht

Wanneer wij door overmacht gedwongen zijn de huurovereenkomst op te schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Onder overmacht verstaan we onder andere brand, overstromingen, storingen, blokkades en ander niet te voorspellen onheil.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • De huurder is tijdens het verblijf aansprakelijk voor schade aan het chalet en alle zaken die daaraan toebehoren, tenzij de huurder aannemelijk kan maken dat de schade niet aan hem kan worden toegerekend. Mocht u bij aankomst onregelmatigheden aantreffen, laat het ons dat direct weten.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan zaken dan wel personen van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het chalet.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel zijn voor onze rekening. Doet een gebrek zich voor, stel ons hier dan direct van op de hoogte.

Artikel 8: Vertrek

Bij vertrek vragen wij u:

 1. het chalet bezemschoon en netjes achter te laten;
 2. de vaatwasser leeg achter te laten en de spullen in de kastjes te zetten;
 3. dekbedovertrekken en linnen af te halen en op het voeteneind te leggen;
 4. koelkast, vriezer en de combi-oven schoon en leeg achter te laten;
 5. kussens van tuinmeubilair in het schuurtje te leggen;
 6. vuilnisbakken te legen en in de hiervoor bestemde containers te storten;
 7. eventuele breuk en schade te melden zodat we dit kunnen vervangen.

Artikel 9: Verbod op zakelijk gebruik

Ons chalet is uitsluitend bedoeld voor toeristische en recreatieve doeleinden. Boekingen en reserveringen met een zakelijk karakter zijn derhalve niet toegestaan. Hier wordt door ons, almede ook door de campingeigenaar, actief op toegezien. Bij overtreding van dit artikel wordt de gasten verzocht direct het chalet te verlaten. Betaalde verblijfkosten en borg worden in deze situatie niet gerestitueerd.